Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan volgt IJsclub Haarlem e.o. de richtlijnen van de regering en het RIVM. Daarbij adviseert het NOC*NSF alle sportevenementen tot eind maart te schrappen. “De sportkoepel adviseert haar leden alle evenementen, zowel in de profwereld als de amateur wereld, niet door te laten gaan. Naast de sportwedstrijden zelf is het beter ook alle andere clubbijeenkomsten uit te stellen. Daar vallen trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen onder.” Het kabinet heeft voor heel Nederland ook opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Deze oproep wordt door NOC*NSF ondersteund.

Dit betekent voor onze vereniging dat het bestuur heeft besloten dat het laatste clubuur van zaterdag, 14 maart a.s. met de estafette geen doorgang zal vinden. De uitreiking van de prijzen aan de clubkampioenen valt daarmee ook uit.  Lees hier hoe je evt je prijs kunt ophalen.

Dit geldt helaas ook voor de afsluitende, laatste les van Winterkoninkje; de 11 Dorpentocht van 14 maart. Deze gaat zaterdag dus NIET door.

Nadere informatie over het uitreiken van de schaatsdiploma’s en afsluiting seizoen volgt later.

IJsbaan Haarlem heeft op vrijdag 13 maart ook besloten de deuren te sluiten.

We betreuren dit abrupte einde van het schaatsseizoen ten zeerste en hopen op ieders begrip. Voor nu willen we benadrukken dat we hopen dat iedereen gezond en wel blijft.

Bestuur IJsclub voor Haarlem en omstreken