Het bestuur heeft besloten de Algemene Ledenvergadering die altijd in het voorjaar (april/mei) wordt gehouden, geen doorgang te laten vinden i.v.m. de richtlijnen van de overheid t.a.v. de corona-crisis en de 1,5 m-politiek. 

In ons Huishoudelijk Reglement hebben we opgenomen in artikel 9, lid 1, dat de begroting uiterlijk 30 juni voorafgaand aan het nieuwe schaatsseizoen door de algemene ledenvergadering dient te worden goedgekeurd.

De begroting staat op de leden website van onze vereniging, https://leden.ijch.nl. Om deze in te zien kun je inloggen met je lidmaatschapsnummer. Eventuele opmerkingen c.q. vragen kun je tot 15 juni a.s. stellen aan onze penningmeester via de e-mail (penningmeester@ijsclubhaarlem.nl). De gestelde vragen c.q. opmerkingen zullen door de penningmeester worden beantwoord.

Indien je akkoord gaat met de begroting, kun je dit laten weten middels de deze link  of via ledensite tot 30 juni 2020. In het najaar zullen wij weer een Algemene Ledenvergadering houden waarbij we hopen jullie allen in ’t Hogerop te kunnen verwelkomen.