Clubuur

Clubuur2018-11-23T14:07:13+02:00

Clubuur

(update november)

LET OP: op dit moment zijn er nog geen vervangingen bekend

Het clubuur van IJsclub Haarlem wordt gehouden bijna iedere zaterdag van 18:00 tot 19:30 uur. Dit clubuur is open voor leden van IJsclub Haarlem. Voor alle duidelijkheid vermelden wij de regels c.q. afspraken m.b.t. het mogen deelnemen aan het clubuur. Hierover komen elk seizoen weer vragen, derhalve onderstaande opsomming.

  • Alleen clubleden mogen deelnemen aan het schaatsen tijdens het clubuur;
  • Steunleden mogen niet deelnemen aan schaats-, training- en andere clubactiviteiten, dus ook niet aan het clubuur, duintraining en zaaltraining;
  • Kinderen van leden en die geen lid zijn, mogen niet deelnemen aan het clubuur;
  • Lidmaatschap “JONGE JEUGD” is voor kinderen of kleinkinderen, van clubleden, t/m 8 jaar en alleen voor deelname aan het clubuur. Als zij gaan deelnemen aan het wedstrijdschaatsen dienen zij jeugdlid te worden en contributie te betalen;
  • Deelnemers aan Winterkoninkje zijn geen clublid en mogen alleen schaatsen bij Winterkoninkje, dus niet op het clubuur;
  • Begeleiders van Winterkoninkje, dus globaal de groep die zaterdags tussen 06.45 en 12.00 uur regelmatig in de kantine helpen en geen lid zijn, mogen deelnemen aan het clubuur. Indien zij daarnaast aan wedstrijdtraining, recreantenles, duintraining en/of clubactiviteiten willen deelnemen moeten zij lid worden. Dit zelfde geldt voor begeleiders bij Winterkoninkje die geen lid zijn.
  • Introducees zijn niet toegestaan. In bijzondere incidentele gevallen kan het bestuur hier anders over
    besluiten.

LET OP: Dit clubuur is niet bestemd als aanvulling op de trainingsuren. Het is een sociaal uur waarop alle
categorieën van de vereniging aanwezig zijn. Dus zeker niet hard rijden en startjes maken, in grote groepen en permanent roepen “hogerop” naar mensen die dit helemaal niet gewend zijn. Wat voor de een langzaam rijden is, kan voor een ander ijsclublid wel eens veel te hard gaan.
Wijzigingen in het clubuur worden via de website/Glijwijzer en het bord in de hal van de kantine bekend gemaakt.