Clubuur

(update september)

 • het eerste Clubuur van 28 september van  18:00 – 19:30 uur.
 • 16 november GEEN clubuur ivm landelijke marathon op de baan
 • 23 november GEEN clubuur ivm Kraantje Lek Trofee
 • 15 februari 2020 GEEN clubuur ivm met Kees Jongert Bokaal

LET OP: op dit moment zijn er nog geen vervangingen bekend

Leden van IJsclub Haarlem e.o. kunnen tijdens het seizoen schaatsen tijdens het clubuur op zaterdagavond van 18.00 tot 19.30 uur. Soms valt er een clubuur uit (b.v. Kraantje Lek toernooi), dan kan dit clubuur verplaatst worden naar de zondag of het wordt ingekort. Hiervan wordt melding gedaan op deze website, social media (Twitter, Facebook) , nieuwsbrief  en op het bord en of scherm in de hal van de kantine.

Dit clubuur is open voor leden van de ijsclub. Daarnaast bestaat er bovendien de mogelijkheid om tweemaal een introducé mee te nemen naar het clubuur. Hiervoor dien je uiteraard je lidmaatschapskaart mee te nemen. Bij de poortcontrole wordt in geval je een introducé meeneemt, een knipje in je kaart gemaakt. De introducé dient zich hierbij wel te realiseren dat de toegang tot de ijsbaan geheel voor eigen risico is en dat de vereniging geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor letsel of schade welke is ontstaan tijdens dit clubuur.

Voor alle duidelijkheid vermelden wij hieronder de regels en afspraken m.b.t. het deelnemen aan het clubuur.

 • Alleen clubleden mogen deelnemen aan het schaatsen tijdens het clubuur;
 • Steunleden mogen niet deelnemen aan schaats-, training- en andere clubactiviteiten, dus ook niet aan het clubuur, duintraining en zaaltraining;
 • Kinderen van leden en die geen lid zijn, mogen niet deelnemen aan het clubuur;
 • Lidmaatschap “JONGE JEUGD” is voor kinderen of kleinkinderen, van clubleden, t/m 8 jaar en alleen voor deelname aan het clubuur. Als zij gaan deelnemen aan het wedstrijdschaatsen dienen zij jeugdlid te worden en contributie te betalen;
 • Deelnemers aan Winterkoninkje zijn geen clublid en mogen alleen schaatsen bij Winterkoninkje, dus niet op het clubuur;
 • Begeleiders van Winterkoninkje, dus globaal de groep die zaterdags tussen 06.45 en 12.00 uur regelmatig in de kantine helpen en geen lid zijn, mogen deelnemen aan het clubuur. Indien zij daarnaast aan wedstrijdtraining, recreantenles, duintraining en/of clubactiviteiten willen deelnemen moeten zij lid worden. Dit zelfde geldt voor begeleiders bij Winterkoninkje die geen lid zijn.
 • Introducees zijn beperkt toegestaan.(zie boven)

LET OP: dit clubuur is niet bestemd als aanvulling op de trainingsuren. Het is een sociaal uur waarop alle categorieën van de vereniging aanwezig zijn. Dus zeker niet hard rijden en startjes maken, in grote groepen rijden en permanent roepen “hogerop” naar mensen die dit niet gewend zijn. Wat voor de één langzaam rijden is, kan voor een ander ijsclublid wel eens veel te hard gaan.
Wijzigingen in het clubuur worden via de website, social media (Twitter, Facebook) , nieuwsbrief  en op het bord en of scherm in de hal van de kantine bekend gemaakt.