Algemene ledenvergadering

Home » Algemene ledenvergadering
Algemene ledenvergadering 2017-11-14T11:11:26+00:00

Het bestuur van de IJsclub voor Haarlem e.o. nodigt de leden uit voor de

Algemene Ledenvergadering
op dinsdag 28 november 2017, aanvang 20.00 uur
in de kantine van het clubhuis

AGENDA

 1. Opening en mededelingen.
 2. Vaststelling van de agenda.
 3. Ingekomen stukken/berichten van verhindering.
 4. Statuten en Huishoudelijk Reglement
  a. Toelichting door de statutencommissie
  (zie ook verslag van de BLV in Glijwijzer nr 4 pag.9).
  b. Stemming invoering nieuwe Statuten en Huishoudelijk Reglement 1
 5. Verslag kascommissie m.b.t. jaarrekening 2016 – 2017.
 6. Financieel verslag seizoen 2016-2017. De jaarstukken zijn in te zien via de website: https://leden.ijch.nl U wordt vriendelijk verzocht uw vragen met betrekking tot het financiële jaarverslag per e-mail kenbaar te maken bij onze penningmeester Margreet van der Meer (penningmeester@ijsclubhaarlem.nl).
  Pauze
 7. Bestuursmutatie.
  Margreet v.d. Meer treedt af als penningmeester. Het bestuur stelt voor Frans Bergfeld te benoemen tot penningmeester. Het is mogelijk om met 10 stemmen een tegenkandidaat voor te dragen, 48 uur voorafgaande aan de ALV.
 8. Beleidszaken bestuur: participatie in de oprichting van een nieuwe entiteit: rechtspersoon de Vereniging van Verenigingen. De documenten m.b.t. de oprichting van de Vereniging van Verenigingen zullen vanaf 14 november 2017 ter inzage liggen op kantoor. De documenten vindt u op de leden site https://leden.ijch.nl . Er wordt dus gestemd over participatie in de oprichting van een nieuw rechtspersoon: de Vereniging van Verenigingen.
 9. Concept Verslag van de Algemene ledenvergadering van 11 mei 2017.
 10. Rondvraag.
 11. Sluiting vergadering.

Namens het bestuur
Willy Gies
e-mail: secretaris@ijsclubhaarlem.nl

* De notulen van de ALV van 11 mei 2017 vindt u achterin de Glijwijzer (nr 4 red.)

1 Indien de KNSB en de notaris goedkeuring aan de Statuten en het Huishoudelijk Reglement hebben gegeven worden deze in de ALV ter stemming gebracht. Ook liggen de documenten dan vanaf 14 november 2017 ter inzage op kantoor of via de leden site: https://leden.ijch.nl .