Algemene ledenvergadering

/Algemene ledenvergadering
Algemene ledenvergadering2018-10-13T11:42:27+00:00

Het bestuur van de IJsclub voor Haarlem e.o. nodigt de leden uit voor de

Algemene Ledenvergadering
op woensdag 21 november 2018, aanvang 20.00 uur
in de kantine van het clubhuis

AGENDA

 1. Opening en mededelingen.

 2. Vaststelling van de agenda.

 3. Ingekomen stukken/berichten van verhindering.

 4. Verslag kascommissie m.b.t. jaarrekening 2017 – 2018.

 5. Vaststelling jaarrekening 2017-2018. De jaarstukken zijn in te zien via de website van IJsclub Haarlem e.o (vanaf  begin november). U wordt vriendelijk verzocht uw vragen met betrekking tot het financiële jaarverslag per e-mail kenbaar te maken bij onze penningmeester Frans Bergfeld (penningmeester@ijsclubhaarlem.nl).

  Pauze

  6.Bestuursmutatie.
  Louis van Rooden treedt af als bestuurslid en is niet herkiesbaar. Zijn tweede termijn zit er inmiddels op.
  Frans Bergfeld treedt af als penningmeester en is niet herkiesbaar. Ad interim zal Margreet van der Meer de lopende financiële zaken afhandelen.

  7.Bestuursbeleid – heden en toekomst.
  -Communicatie naar de leden.

  8.Concept Verslag van de Algemene ledenvergadering van 16 mei 2018.

  9.Rondvraag.

  10.Sluiting.

Namens het bestuur
Willy Gies
e-mail: secretaris@ijsclubhaarlem.nl

* De notulen van de ALV van 16 mei 2018 vindt u achterin de Glijwijzer (nr 4 red.)