Algemene ledenvergadering

/Algemene ledenvergadering
Algemene ledenvergadering2018-04-12T11:20:28+00:00

Het bestuur van de IJsclub voor Haarlem e.o. nodigt de leden uit voor de

Algemene Ledenvergadering
op woensdag 16 mei 2018, aanvang 20.00 uur
in de kantine van het clubhuis

AGENDA

 1. Opening en mededelingen.
 2. Vaststelling van de agenda.
 3. Ingekomen stukken/berichten van verhindering.
 4. Begroting verenigingsjaar
  – Vaststelling contributies en abonnementen 2018 – 2019. De begroting is in te zien via de website https://leden.ijch.nl. U wordt vriendelijk verzocht uw vragen met betrekking tot de begroting per e-mail kenbaar te maken aan onze penningmeester Frans Bergfeld penningmeester@ijsclubhaarlem.nl.
 1. Uitreiking A. Hopbeker
 2. Bestuursmutatie.
  Linda Selhorst is aftredend en niet herkiesbaar. (Zie vacature pag. 3 (red.) )

Pauze

 1. Beleidszaken bestuur:
  a. participatie in de oprichting van een nieuwe entiteit: rechtspersoon de Baanvereniging Haarlem. Stand van zaken tot op heden.
  b. Glijwijzer digitaal?
 2. Bestuurlijk verslag.
  Jaarverslagen van diverse secties/commissies 2017 – 2018 (zie Glijwijzer (nr 2 red.))
 3. Uitreiking Moerbeekbeker.
 4. Concept notulen van de Algemene Ledenvergadering van 28 november 2017.
 5. Rondvraag.
 6. Sluiting vergadering.

Wij gaan graag met u in gesprek op deze voor leden toegankelijke vergadering.

Namens het bestuur
Willy Gies
e-mail: secretaris@ijsclubhaarlem.nl

* De notulen van de ALV van 28 november 201 vindt u achterin de Glijwijzer (nr 2 red.)