Meld je VANDAAG aan!

//Meld je VANDAAG aan!
Meld je VANDAAG aan!2019-04-15T11:13:26+02:00

Aanmeldformulier

JA! ik word lid!

Ik wil schaatsen op:

Geboortedatum:

Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging tot automatische incasso van de verschuldigde contributie en abonnementen van boven aangemeld lid.

Handtekening rekeninghouder:
(Plaats in het vlak hieronder met muis of vinger je handtekening)

Ruimte voor een opmerking: