Aanmeldformulier

JA! ik word lid!

Ik wil schaatsen op:

Geboortedatum(dd-mm-jjjj):

Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging tot automatische incasso van de verschuldigde contributie en abonnementen van boven aangemeld lid.

Handtekening rekeninghouder:
(Plaats in het vlak hieronder met muis of vinger je handtekening)

Ruimte voor een opmerking: