Belangrijk bij een langebaanwedstrijd, de Jury.

Vorige seizoenen is het gelukt om de wedstrijdschaatsers jong en oud hun wedstrijden te laten schaatsen. Hiervoor dank aan alle juryleden die hun steentje hebben bijgedragen om de wedstrijdrijders hun pr’s te laten verbeteren! De jurybezetting was een aantal keren minimaal.

Het optrommelen van juryleden gaat niet zo gemakkelijk. Aan de ouders van de pupillen en junioren wordt daarom gevraagd of ze één of meerdere keren willen komen klokken of tijdens pupillenwedstrijden de starter willen helpen als hulpstarter. Er zijn ook nog andere jurytaken waar hulp bij nodig is. Wil je graag een keer komen helpen of een keer komen kijken, neem dan contact met ons op.

Niet alleen voor de pupillen en junioren wedstrijden hebben we een te kort aan juryleden, vooral bij de senioren en veteranenwedstrijden zijn extra juryleden nodig.

Voor de juryleden:
Degene die in het mailbestand “juryleden” staan krijgen het schema jureren ijsclub Haarlem seizoen 2015 – 2016 via de email. Als het schaatsseizoen begonnen is en je hebt nog geen schema ontvangen stuur dan een email naar de jurycoördinatoren.

Jurycoördinatoren:

Ria Dijkstra (06-51940586)
jury@ijsclubhaarlem.nl

Jury en taken bij langebaanwedstrijden

De jurycoördinatoren zorgen ervoor dat er bij langebaanwedstrijden voldoende mensen zijn voor de jury. Behalve de starter, die bij baanwedstrijden meestal wordt aangewezen door baancommissie, zijn er voor gewone wedstrijden nog minimaal 16 andere mensen nodig die zorgen voor de tijdwaarneming, elektronisch en met de hand, en voor het omroepen van de rijders en dergelijke.

Eigenlijk hoort bij elke wedstrijd een volledig gediplomeerde jury aanwezig te zijn. In de praktijk is dit bij gewone baanwedstrijden lang niet altijd zo. Bij gewestelijke en landelijke wedstrijden wordt er strenger op toegezien dat er een gediplomeerde jury is.

Per jaar zijn er 25 tot 30 wedstrijden waarvoor de IJsclub Haarlem de jury moet verzorgen. We kunnen dan ook altijd mensen gebruiken die een paar keer per jaar willen jureren of die willen helpen met de organisatie van de jury. Als je belangstelling hebt, stuur dan de jurycoördinatoren een email.

Het rooster met de wedstrijden die we het komend seizoen moeten jureren kunnen we je toesturen. Daarop kun je aangeven hoe vaak en wanneer je kunt jureren en welke taken je wilt doen.