Juryopleidingen

De KNSB verzorgt de opleiding van juryleden voor het langebaanschaatsen. Eigenlijk hoort bij elke wedstrijd een volledig gediplomeerde jury aanwezig te zijn. In de praktijk is dit bij gewone baanwedstrijden niet zo. Bij gewestelijke en landelijke wedstrijden wordt er op toegezien dat er een gediplomeerde jury is.

Basis jury 
De basis jury opleiding is een opleiding tot uitvoerend jurylid. Tijdens deze opleiding verkrijg je alle kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het uitoefenen van de verschillende functies. In het onderstaande overzicht kun je zien welke functies jij kunt uitoefenen na het afronden van de basis jury opleiding:

Langebaan Basis jury

  • Jurylid tijdwaarneming
  • Rondenteller
  • Bochtencommissaris /kruisingscontroleur
  • Commissaris van aankomst
  • Kruispuntwisselwachter
  • Hulpstarter

Je wordt opgeleid en beoordeeld op de volgende kerncompetenties:

  • Toepassen van regels en reglementen
  • Samenwerken in een team

Met basis jury certificaat kun je doorstromen naar een opleiding tot scheidsrechter of starter.

Workshops

De opleiding bestaat uit totaal 3 workshops. Tijdens de eerste 2 workshops worden de onderwerpen, reglementen en vaardigheden behandeld die nodig zijn om in de praktijk aan de slag te gaan. Na de 2e workshop begint de praktijkperiode waarin de praktijkopdrachten uitgevoerd worden. Tijdens de 3e workshop is er de mogelijkheid jouw praktijkervaringen te delen. De workshops vinden plaats op een doordeweekse avond of op zaterdagmorgen, data en locatie worden voorafgaande aan de opleiding bekend gemaakt.

Toets

Tijdens de 3e workshop maak je een kennistoets over de belangrijkste reglementen. Deze toets dien je voldoende beoordeeld op te nemen in je portfolio.

Leren in de praktijk

De KNSB vindt het belangrijk dat je ervaring opdoet in de praktijk. De praktijkopdracht voor de basis jury opleiding is dan ook om in de verschillende functies wedstrijden in jouw discipline te begeleiden. Je bent zelf verantwoordelijk voor een geschikte stageplaats en een praktijkbegeleider. De KNSB docent kan jou hierin ondersteunen. Jouw praktijkbegeleider observeert jouw terwijl je de functies uitvoert. Afhankelijk van jouw ervaring laat je een functie direct beoordelen of oefen je eerst een aantal keer.

Afronding en beoordeling

Naast de stages maak je nog een aantal opdrachten en verzamel je het geheel in je portfolio. De beoordeling van de basis jury opdrachten bestaat uit een portfoliobeoordeling door de KNSB docent. Wanneer alle onderdelen in je portfolio voldoende zijn beoordeeld, wordt een certificaat uitgereikt. Je hebt recht op één herkansing. De opleiding kan in principe in 2 maanden worden afgerond.

Voorwaarden voor deelname

De minimum leeftijd voor deze opleiding is 16 jaar.

Daarnaast zijn er specifieke opleidingen. Om starter te worden moet eerst het diploma basisjury zijn behaald. Verder heeft de KNSB nog een speciale opleiding voor de speaker(microfonist). Ook hiervoor is het nodig om eerst de basiscursus te doen.

Als je meer wilt weten over de inhoud van de opleidingen kun je terecht op de site van de KNSB. Daar is de KNSB opleidingengids te downloaden. (ook kun je contact opnemen met de opleidingscoördinator van de baan.

Wil je een cursus doen, neem dan contact op met de jurycoördinatoren. Als je daadwerkelijk jureert worden de opleidingskosten ook door de club vergoed.