Schaatsles voor volwassenen en jeugd

Tijdens het schaatsseizoen dat normaal gesproken loopt van begin oktober (we starten dit jaar op 30 september) tot half maart worden op 5 dagen in de week trainingen aangeboden aan groepen van plm. 15 deelnemers, waarbij het niveau loopt van beginnenden tot zeer gevorderden.

Naast één groep met jeugdrecreanten van 14 t/m 18 jaar bestaan de andere groepen uit volwassenen vanaf 19 jaar.

Inhoud van een training

Een typische training bestaat uit een aantal blokken, waarvan in ieder geval:

  • Een warming-up of wel het inrijden
  • Een blok techniek, hierbij wordt per training afwisselend de aandacht gegeven aan de houding, de afzet, het glijden en bijhalen en de bocht (pootje over)

De overige blokken kunnen bestaan uit kort werk (b.v. 100, 200, 300 meter) en/of duurwerk (ronden rijden) door de trainer te bepalen afhankelijk van niveau van de groep en de weersomstandigheden.

Schaatshelmen

Bijna alle trainers zijn uitgerust met een schaatshelm, bedoeld om een voorbeeld te zijn voor alle rijders en daardoor de veiligheid te bevorderen. Dit heeft een positief effect gehad en je zag in de loop van het seizoen steeds meer rijders verschijnen met een helm. Hopelijk zet deze tendens zich voort het komende seizoen. Het gaat uiteindelijk om je eigen veiligheid.

Trainingstijden

Maandag      08:45 – 10:00
Dinsdag        22:00 – 23:00
Woensdag     08:45 – 10:00 *
Woensdag    19:30 – 20:30 (alleen jeugd 14 t/m 19 jaar)
Woensdag    22:00 – 23:00
Donderdag   14:30 – 15:30
Donderdag   22:00 – 23:00
Vrijdag          08:45 – 10:00

*geen beginners.

Indeling in groepen

De groepen worden tijdens de eerste trainingsdagen in oktober ingedeeld door de contactpersoon van dat trainingsuur samen met één of meer coördinatoren en gebeurt op basis van niveau en grootte van de groep. Verplaatsen van de ene groep naar een andere kan verder het gehele seizoen gebeuren, maar altijd in overleg met de betrokken trainers en de contactpersoon. Het verplaatsen kan gebeuren op initiatief van de betreffende deelnemer maar ook van de trainer.

De trainers

De namen van de schaatstrainers komen in het begin van het schaatsseizoen te staan in de Glijwijzer in het schema met de trainingsuren en trainers. Hierin is ook aangegeven de contactpersoon per trainingsuur.