Algemene informatie en doelstellingen

De sectie Recreanten is onderdeel van de IJsclub Haarlem die in totaal ruim 1300 leden telt waarvan ongeveer 600 recreantleden. De sectie wordt bestuurd door een coördinatie commissie.

Definities:

  1. Recreanten: Leden van de IJsclub Haarlem, in beginsel geen wedstrijdrijders, die in groepsverband hun sport beoefenen op een door de ijsclub aangeboden trainingsuur.
  2. Recreantensectie: Alle recreantleden die deelnemen aan één of meer door de vereniging aangeboden trainingsuren, zowel op het ijs als bij duin- en zaaltraining.

 Doelstellingen:

  1. Het aanbieden van de mogelijkheid aan onze doelgroep om recreatief te schaatsen in groepsverband onder leiding van een ervaren trainer waarbij voorop staat dat de deelnemers technisch zo goed mogelijk leren schaatsen.
  2. Er voor zorgen dat onze leden plezier in het schaatsen hebben en houden.

 Trainingen

Het schaatsen vindt plaats in de vorm van trainingen die overdag of ’s avonds op de ijsbaan worden gegeven. Zie verder bij het tabblad ‘Schaatstrainingen’.De conditietrainingen ‘s zomers zijn in de Amsterdamse Waterleidingduinen en ’s winters in een sportzaal. Zie verder bij het tabblad ‘Conditietrainingen’.

Coördinatie commissie:

De sectie Recreanten wordt bestuurd door tenminste twee maar bij voorkeur drie coördinatoren die tezamen de coördinatie commissie vormen. Deze commissie is verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken van de sectie zowel wat betreft de recreanten zelf als hun trainers.

De coördinatoren staan in elke uitgave van de Glijwijzer vermeld onder het hoofdstuk ‘Diepzitten’ dat informatie geeft over de sectie Recreanten.

Contactpersoon:

Bij ieder trainingsuur is één van de trainers de contactpersoon. Deze is in het algemeen verantwoordelijk samen met de andere trainers voor de goede gang van zaken tijdens het trainingsuur. Zie verder het schema van trainers per trainingsuur dat in de Glijwijzer van september of oktober komt te staan.