Secties

Jan Olierook:
ledenadministratie, abonnementenadministratie en drukwerk

Hélène Terstal:
Financiële administratie

Els de Ridder:
WIKO administratie.
Carel Reinierszpad 50
2024 AW Haarlem
023-527 14 67
kantoor@ijsclubhaarlem.nl
Bank: NL49INGB0000287713

De sectie Recreanten is onderdeel van de IJsclub Haarlem die in totaal ruim 1300 leden telt waarvan ongeveer 600 recreantleden.

Ben Jonkers a.jonkers@hccnet.nl
Nicole Boonstra cjth.boonstra@gmail.com

Linda Selhorst 06 18164111
Martine Selhorst 023 5493902
Rianne Selhorst 06 13010228
kantoor@ijsclubhaarlem.nl

wiko@ijch.nl

Peter Bisschops (inkoop)
06 81958380
Ingrid Bisschops (administratie en kasbeheer)
hogerop@ijsclubhaarlem.nl

onderhoud van kleine storingen

Willem Boer

Coördinatoren

Esmeé van Benthem
Marjolein Lohmann
wedstrijden@ijsclubhaarlem.nl

Wij zorgen er voor dat er tijdens wedstrijden voldoende vrijwilligers zijn om te jureren in de jury-ruimte en op de baan. Je kunt voor vragen en/of opmerkingen contact met ons opnemen en natuurlijk als je denkt dat jureren ook wat voor jou is!

Ria Dijkstra (06-51940586)
jury@ijsclubhaarlem.nl

Niek Schaap 06 41453445
n.schaap@ijsclubhaarlem.nl
Eric Zwart 0255 531667
webchef@ijsclubhaarlem.nl

Redactie nieuwsbrief/website
Douwe van der Kooi / Eric Zwart (0255 531667)
nieuwsbrief@ijsclubhaarlem.nl