Meer evenwicht

De opzet van de selectieteams van IJsclub Haarlem ziet er dit jaar iets anders uit. Om meer evenwicht te brengen is er een kleinere A/B clubselectie gevormd voor rijders die er helemaal voor willen gaan. Zij zijn het komend seizoen bijvoorbeeld gefocust op het rijden van zo veel mogelijk wedstrijden, houden rekening met voeding, rust en houden een logboek bij. Naast de A/B clubselectie is er een groep gevormd met rijders die wel lekker hard willen trainen, maar niet alle verplichtingen van de clubselectie ambiëren, mede ingegeven door bijvoorbeeld de studielast. Door twee evaluatiemomenten in te bouwen bestaan er mogelijkheden om op- of af- te stromen in deze twee groepen.

C-selectie

Bij de C-junioren is er gekozen voor een vergelijkbare opzet. Een C-selectie team met ambitieuze rijders die vol gaan voor trainen en veel wedstrijden rijden en een groep die wel lekker wil (leren) trainen, maar (nog) niet de verplichtingen van de selectie wil aangaan. Naast deze vier juniorengroepen zijn er nog drie juniorengroepen waar ieder op zijn eigen niveau kan trainen.

Kweekvijver

De keuze voor de verschillende teams is het resultaat van een evaluatie met de rijders en diverse gesprekken in de trainersstaf om het seizoen 2019/2020 vorm te geven. Het streven van de club is om naast het team Kloosterboer/Vrolijk voor ambitieuze topschaatsers een A/B clubselectie te hebben die als kweekvijver voor dit team dient. Afgelopen jaar was dit een grote groep met een verschil in motivatie. Het verleden wees uit dat als rijders niet meer in de clubselectie zaten, ze ook sneller afhaakten als wedstrijdschaatser. Dat is erg jammer, want op die manier verlies je de betrokkenheid van  deze getalenteerde en enthousiaste schaatsers bij de club.

Kwaliteit

Om de kwaliteit van de trainingen en de voortgang van de schaatsers te beoordelen is er regelmatig overleg tussen de trainers over rijders, het afstemmen van trainingsopbouw en schema’s en waar mogelijk wordt er samen getraind. Bijvoorbeeld tijdens een gezamenlijk zomerijsweekend, kennisavonden en clinics.