De beide sportzalen aan het Schoter lyceum zijn al een tijdje aan het einde van hun levensduur. De sporthal wordt met de grond gelijk gemaakt en er verrijzen drie nieuwe sportzalen bij de school. De ijsclub sport hier al jaren in de winter op de dinsdagavond.
Gelukkig hebben wij daarvan de foto’s nog.

Na de Kerstvakantie gaan we gebruik maken van de nieuwe tijdelijke sporthal, Planetenlaan 23, tegenover het Schoter Lyceum. Dat is neergezet op het oude veld van de voormalige Haarlemse voetbal club HFC. Wij gebruiken één van de drie sportzalen. De bouwers zullen nog wel even nodig hebben zodat we het volgende seizoen ook nog in de tijdelijke sporthal zitten.

Heb je nog vragen? Stel ze dan aan:

Ben Jonkers a.jonkers@hccnet.nl 023 5374335 of 06 81016361
Nicole Boonstra cjth.boonstra@gmail.com 023 5335584 of 06 15120437