Het bestuur heeft besloten om op dit moment geen Algemene Ledenvergadering te houden.
Desalniettemin wil het bestuur jullie niet onthouden van een weerslag van de diverse commissies over het afgelopen schaatsseizoen. Daarom kunnen jullie het bestuurlijk verslag 2019 – 2020 alvast lezen via deze link: “Bestuurlijk verslag”

Uiteraard zal het bestuurlijk verslag in de najaarsvergadering ter goedkeuring op de agenda worden geplaatst.