ALV woensdag 8 mei 19:00 uur!

//ALV woensdag 8 mei 19:00 uur!

ALV woensdag 8 mei 19:00 uur!

2019-05-09T23:25:38+02:00zondag 14 april 2019|

Het bestuur van de IJsclub voor Haarlem e.o. nodigt de leden uit voor de

Algemene Ledenvergadering
op woensdag 8 mei 2019, aanvang 19:00 uur
in de kantine van het clubhuis

LET OP: in verband met de voetbal is de aanvang 19:00 uur!

AGENDA

 • Opening en mededelingen.
 • Vaststelling van de agenda.
 • Ingekomen stukken/berichten van verhindering.
 • Begroting verenigingsjaar (de begroting kunt u via de ledensite downloaden)
  – Vaststelling contributies en abonnementen 2019 – 2020. Vragen kunnen vooraf via de e-mail aan onze penningmeester (penningmeester@ijsclubhaarlem.nl) worden gesteld.
 • Bestuursmutatie
  Het bestuur draagt de volgende leden voor om toe te treden tot het bestuur, t.w. Sonja Siddré en Wilma Koek. Tevens stelt het bestuur voor Margreet v.d. Meer te benoemen tot penningmeester. Een voordracht van een tegenkandidaat door tien of meer leden moet 48 uur voor aanvang van deze vergadering schriftelijk of langs de digitale weg bij het bestuur zijn ingediend.Pauze
 • Bestuurlijk verslag.
  – Jaarverslagen van diverse secties/commissies 2018 – 2019 (zie elders in de  Glijwijzer)
 • Evaluatie Jubileum.
 • Uitreiking Hopbeker en Moerbeekbeker.
 • Bestuursbeleid heden – toekomst.
 • Huishoudelijk Reglement – toevoeging van tekst i.v.m. de AVG.
 • Concept notulen van de Algemene Ledenvergadering van 21 november 2018
 • Rondvraag
 • Sluiting

Wij ontmoeten jullie graag op deze ledenvergadering en willen jullie stem graag horen.

Namens het bestuur
Willy Gies
e-mail: secretaris@ijsclubhaarlem.nl

* De notulen van de ALV van 21 november 2018 vindt u achterin de Glijwijzer (nr 2 red.)