Daar sta je dan, ruim van te voren de datum voor de ALV en de agenda bepaald, via de Glijwijzer gecommuniceerd en dan!!! Juist op die datum vindt het duel der duels in de halve finale van de Champions League plaats: Ajax tegen Tottenham Hotspur! Verzetten was geen optie dus zijn we op 19.00 gestart en is er alvast een TV klaargezet om na afloop – ruim voor 21.00 uur – samen voetbal te kijken! Gelukkig waren de meeste leden die tot de “harde kern” behoren aanwezig.
Even de high lights:

Hop- en Moerbeekbeker

Aanstormend talent Wietse Tukkie krijgt de Hopbeker uitgereikt.
Zijn prestaties van afgelopen seizoen zijn:
– NK afstanden Junioren: Brons op de 1000 m. en Goud op de 1500 m.
– NK Allroundkampioenschappen Junioren Brons.
– NK Clubs: Zilver op de 1500 m.
– Residentiecup: teamsprint Gewest NHU: Goud.

Vrijwilliger Niek Schaap krijgt de Moerbeekbeker uitgereikt.
Niek zet zich al jaren voor de club in voor verschillende taken:
– Redactie voeren van de Glijwijzer.
– Contact onderhouden met de media en het maken van persberichten.
– Optreden als speaker tijdens de Haarlem Trofee en Kraantje Lek.
– Omlopen van de Glijwijzer in eerdere jaren.

Begroting

Penningmeester Margreet heeft een resultaat neutrale begroting gemaakt! Haar voorstellen:
– De contributie te verhogen en op hele euro’s af te ronden.
– De lesgelden van recreanten verhogen met 5 euro i.v.m. scheefgroei lesgelden versus aantal
Trainers. Na stemming wordt de begroting door de ALV goedgekeurd.

Bestuur

Voor toetreding tot het bestuur worden de volgende leden voorgedragen:
Sonja Siddre – contactpersoon recreanten, vrijwilligers en spiegelavonden.
Wilma Koek – contactpersoon kantinecie, vrijwilligers en vliegende keep☺.
Margreet v.d. Meer als penningmeester (vanaf november was zij ad interim).
De ALV gaat akkoord met de benoeming van deze nieuwe bestuursleden.

Plan Dromedaris

Roel Middelburg licht in 5 min. zijn plan Dromedaris (beest met 1 bult!) toe.
Het gaat over ledenbinding in het algemeen en neosenioren en andere in het bijzonder. Het doel: ledentallen op peil houden. Het is geen eenvoudige opgave en verdiend nadere uitwerking. Bovendien heeft het veel raakvlakken met onderwerpen van de door Hector Lankhorst georganiseerde spiegelavonden. Het bestuur wil dit geheel extra aandacht geven en dit met de inspringcie bespreken. Wellicht dat er in de ALV van november wat meer concreets gemeld kan worden.

Restyling clubhuis

Douwe van der Kooi legt in 5 minuten uit wat de kantinecie van plan is met het restylen van ons clubhuis, ook wel oneerbiedig kantine genoemd. Er zijn ideeën geïnventariseerd, aankomende interieurarchitecten worden geraadpleegd en als iemand nog ideeën heeft dan deze graag sturen naar kantine@ijsclubhaarlem.nl .
Er zijn nog enkele vaklieden nodig zoals een loodgieter en een timmerman en er volgen wat suggesties van leden. Er is misschien een behanger nodig en ledenn die sjouwwerk kunnen verrichten. Douwe verzoekt een ieder die een helpende hand kan toesteken zich aan te melden op bovengenoemd mailadres. Vervolgens zal er nog een prijsvraag uitgaan om een leuke nieuwe naam voor het clubhuis te bedenken.

Jubileum

Vervolgens doet Peter Looij bijna binnen 5 minuten verslag van ons jubileum – 150 jaar IJsclub Haarlem – op zaterdag, 19 januari 2019. Een korte greep uit een lange en zeer gezellige dag:
– ‘s Ochtends meer dan 1000 deelnemers, kinderen, aan de spelletjesochtend op het ijs.
– ’s Middags een 11-dorpentocht voor vaders, moeders, kinderen, opa’s en oma’s!
– Een sfeer verhogende blaaskapel!
– Verschillende demonstratiesporten: schoonrijden, shorttrack en bandy!
– Receptie met veel prominente genodigden en mooie cadeau’s.
– Nostalgisch schaatsen op het clubuur!
– Een schitterende fotoshoot. Met dank aan Martijn en Sita!
– Een jubileumlied!
– Een erg mooie glossy!
Vrijdagavond de 18e januari werd een officiële tentoonstelling geopend in de kloostergangen van het stadhuis Haarlem. Schitterend ingericht met schilderijen van KZOD en veel illustratieve en informatieve borden over het verleden van onze club! Team Lou Hoogewerf bedankt!

Bestuursbeleid

Het bestuursbeleid is kort besproken, in vogelvlucht:
– De jeugd en de instroom van jongere leden bepalen onze clubtoekomst.
– Ons fantastisch kantoor team – Jan en Helene – staat op smalle basis. Er is geen back-up of
reserveteam beschikbaar. Groot aandachtspunt voor het bestuur.
– Digitale communicatie doet zijn intrede, vandaar deze digitale nieuwsbrief.
– We willen graag een team die samen met Rob Visser de oliebollenloop voor dit jaar gaat
organiseren. Dit is het laatste jaar dat Rob het nog doet, dus meld je aan om de organisatie
van dit evenement over te nemen!

AVG

Ons huishoudelijk reglement wordt uitgebreid met een aantal AVG regels. Willy Gies heeft dit samen met Jan Olierook uitgewerkt en de vergadering stemde in met deze toevoegingen.

Er was nog een korte bespreking over een voorstel van de IJsbaan Haarlem om het dweilschema aan te passen voor de zaterdagmiddag en – avond ter verkrijgen van beter ijs! Dan zou ons clubuur iets naar achteren verschuiven en met 5 minuten ingekort worden. Daar kwamen de handen niet voor op elkaar. Er is na de ALV nog overleg geweest met de IJsbaan met als resultaat dat het clubuur op dezelfde tijd start (18.00 uur) en op dezelfde tijd eindigt (19.30 uur).

Na een korte rondvraag werd de vergadering om 20.30 uur gesloten. Ruim op tijd om samen de voetbalwedstrijd op het scherm te zien.