Met dank aan Lou Hoogewerf die, ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan van onze IJsclub voor Haarlem en omstreken, het bestuur twee albums met krantenknipsels van de periode 1969-2019 cadeau heeft gedaan.

Vervolg van IJCH periode 1969-1983 (2019)
Toen de IJsbaan weer opende op 15 oktober 1983, startte de IJsclub Haarlem een grote jeugdactie onder de noemer “Aktie Winterkoninkje”. Speciaal voor de leerlingen van klasse drie tot en met zes van de lagere school uit Haarlem. Op hoogtijdagen telde het Winterkoninkje wel 600 kinderen en tot op de dag van vandaag ondervinden veel kinderen – en hun ouders langs de lijn – veel plezier aan een uurtje schaatsles. Quiz vraag: welke bekende schaatsster – een Olympisch kampioene – is ook bij het Winterkoninkje begonnen?
Het antwoord vindt u onderaan dit stukje proza.

In 1984 werd op 17 februari de “Nacht van Haarlem” georganiseerd door de IJCH. Deze wordt elk jaar nog in februari op de kunstijsbaan gereden en is een toertocht waaraan iedereen kan deelnemen over diverse afstanden. Ook de ouderen konden zich op donderdagavond in diverse trainingsgroepen in het schaatsen bekwamen. Door dit alles steeg gelukkig het ledental van de IJsclub.

Twee jaar na de opening van de “Kennemerlandbaan” had deze, van de 10 nationale buitenbanen, het kleinste exploitatietekort namelijk fl. 200.000,-. Toen al zijn er stemmen opgegaan om de baan te overkappen. Plannenmakerijen begin 1985 kwamen uit op bedragen tussen de 8 en 25 miljoen gulden! Op 12 maart 1985 werd in het HD een alternatief gepresenteerd: een rupsachtige overkapping van waterdicht en lichtdoorlatend zeil als semi-permanente overkapping. Er zou nog heel wat water door de Rijn stromen voordat een overkapping gerealiseerd werd!

In 1986 was er gedoe in de gemeenteraad van Haarlem over het sluitend maken van de ijsbaanbegroting, in verband met een structureel tekort van fl.80.000,-. Er was een gewestelijke samenwerking van gemeenten bedacht (“een helpende hand in geval van nood”), maar die hield geen stand. Heemstede haakte af, Zandvoort beraadde zich nog en ook Velsen wou niet meedoen. Gelukkig kon een door de gemeente Haarlem verstrekte rentedragende lening uitkomst brengen.

Begin februari 1988 stapten 7 Haarlemmers in Leeuwarden op het ijs voor een “wilde” Elfstedentocht, a la Pim Mulier die dat eind 19e eeuw ook deed (op 21 december 1890).

Breaking news in het HD op 12 november 1988. B&W van Haarlem willen begin jaren negentig een groot en uniek sportcomplex realiseren. Met een hypermoderne CIOS accommodatie en een sporthotel naast de ijsbaan. Die zou tegen die tijd voorzien kunnen zijn van een overkapping of luifel, want er was al een principeakkoord met de provincie en de gemeente. En het geliefde veldje bij de Kleverlaan zou dan volgebouwd worden met kantoren en 150 huizen.

Op 14 januari 1993 was het honderd jaar geleden, dus 14-1-1893, dat Jaap Eden werd uitgeroepen tot de eerste wereldkampioen schaatsen van Nederlandse bodem. Dat heugelijke feit kreeg veel aandacht in het HD.

Tot zover de periode 1983 – 1993, wordt weer vervolgd!

Boudewijn van Loon
Voorzitter IJCH

N.B. Antwoord op de quiz vraag is:
* Yvonne van Gennip, koningin van Calgary 1988 met driemaal goud!