Het bestuur van de IJsclub voor Haarlem e.o. nodigt de leden uit voor de

Algemene Ledenvergadering op woensdag 20 november 2019, aanvang 20:00 uur in de kantine van het clubhuis.

In deze vergadering o.a. aandacht voor de nieuwe naam voor het clubhuis, Financieel jaarverslag en missie en visie van onze vereniging.

Bekijk hier de complete agenda.