Naar aanleiding van de maatregelen die genomen zijn door de overheid en het RIVM heeft het bestuur besloten om vooralsnog geen Algemene Ledenvergadering te houden.

Echter, gezien het feit dat in ons Huishoudelijk Reglement vermeld staat dat de begroting vóór 30 juni goedgekeurd dient te worden door de Algemene Ledenvergadering, voorafgaand aan het nieuwe seizoen, zal het bestuur bezien op welke wijze deze eventueel zal kunnen plaats vinden, gelet op de anderhalve meter economie.

In elk geval zal onze penningmeester, Margreet v.d. Meer ervoor zorgen dat volgende maand de begroting voor het komend seizoen 2020/2021 gereed is en in te zien is via een inlog op onze leden website: https://leden.ijch.nl. Vragen kunnen uiteraard weer schriftelijk via de mail aan haar worden gesteld.

Het Bestuur IJsclub Haarlem